Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo VEĽKROP